vrijdag 9 juni 2017

... broze mijmeringen ...
de zon lijkt nog maagdelijk voor deze dag
als haar stralen lijntjes trekken
tussen de openingen van een huizenrij

zich niet bewust dat het nog zo vroeg is
klaagzangt hoog in een goot
een vogel omdat hij honger heeft

het wateroppervlak van mijn Dijle
lijkt als een spiegel
nog glad voor de dag begint met bootjes vol toeristen

zo loop ik op mijn doel af
vertier zoekend op een zondag
met Jij aan mijn zij in de stilte van het ochtendgloren

vol verwachtingen drinken we elkaars gezelschap
terwijl de torenklokken het volle uur slaan
voelen we de adem van de stad die tot leven komt 
net of zij nooit iets anders heeft gedaan

slechts in een hoekje alleen
verliest de dakloze zichzelf in dagdromen
want ook hij voelt liefde in zich

terwijl zijn hand tast
naar wat hij misschien in de leegte van zijn bestaan
nooit vinden zal, het leven zoals het is

de wind tilt mijn gedachten op
laat ze tollen in zijn luchtstroom 
voert ze mee naar het land van herinneringen

dansend net als ik in  broze mijmeringen

© Kay - broze mijmeringendinsdag 2 mei 2017

... kleine tuiltjes van ...
jeugdsentiment wandelt door de straatjes van mijn kindertijd
sprekend in termen van veertig jaar geleden,
zocht ik hier naar de reden 
van mijn bestaan hopend te vinden 
die volwassenheid naar waar men lacht

in verborgen hoekjes verschool zich het kwaad en de onmacht
het onrecht loerde om elke hoek
op de pleintjes glimden de keitjes in hun eigen trots
net als ik, al vond ik ook niet dat wat mij ontglipte
of hen die mij vergeten waren

wat heb ik getracht 
naar later als ik groot ben en ik verwacht 
dat te krijgen en te geven, de dag te leven
gewacht, niet vergeten amper vergeven
uitgespuwd en opgeslokt, een onbegrijpend kind

maar tussen gevels met ramen als ogen
boven de daken die regenbogen
na het huilen uit volle wolken
barstensvol energie om te geven
gedreven vederlicht als de wind

heb ik gevonden
die kleine tuiltjes geluk
die een ruiker vormden
waaronder mijn hart ging gebukt
als de zachte adem van liefde
de ring van goud die jij mij hebt gegeven

mijn verloren ziel vulde met honigzoete woorden
taal op mijn lippen legde
regels van beloftes schreef op vleugels van papier
herboren worden van blijdschap en plezier
niet langer alleen maar zo in elkaar verweven

hier, ik ben nog steeds hier

© Kay - kleine tuiltjes van ...woensdag 26 april 2017

... beeld van een engel ...


hoewel de toekomst geen vorm kan hebben
en er dan ook geen heeft
wil iedereen toch weten hoe hij eruit ziet

mijn ziel vermoed jou in de omfloerstheid van de morgen
die zijn mantel over dauwfrisse weilanden legt
vederlichte vleugels die deinen op een vleugje poëzie

maar ook in de schittering van het avondrood
dat de aarde kleurt in brandend vuur,
eeuwig veld oplichtend daar waar de einder de hemel kust

in de dorst van de meren die smaragdgroene pijlen weerkaatsen
op de oevers en in de echo's van mijn voetstappen die dwalend 
elke grens overschrijden

deze apologetische ballade 
is mijn verontschuldiging te leven
met het beeld van een engel

© Kay - beeld van een engelmaandag 17 april 2017

... kom maar ...
Kom, volg mij maar
ook al ijl jij binnen op bodemloze wolken
die het leven omarmen

Kom, zwem maar mee
in die zee van azuurblauwe kleuren en gretige golven, 
zoals het leven zich om ons heen sluit

Kom, hou mij vast
tast maar naar dat licht
dat de wereld beschijnt

Kom, kijk in mijn hart
naar het schijnt
heb jij daar een plaatsje voor altijd

Kom, vul mijn trillende hand
zodat ik alles kan vasthouden
het aan iedereen kan laten zien

Toe, laat nu die pijn
van harde woorden en ervaringen
want de liefde richt zijn pijl
op allen die er open voor staan,

Sluit dan nu uw ogen en wees niet bang
kom, ik ben er en wacht al zo lang
het leven staat nooit stil, er is nog tijd
hou mij tegen jou aan voor ik in eeuwigheid verdwaal

© Kay - kom maarmaandag 27 maart 2017

... de stilte ...
wanneer stilte een deel van jou wordt
je enkel het geluk nog ziet
in de spiegels van jouw ziel
weet dan dat ik jou mis

als pijn een stuk van jou is
als je kijkt naar de goudgerande zon
het licht van een ster 
of de vervoering van het groen der bomen

weet dan dat ik jou mis,
ik zoek jou op elke hoek van de straat
schemer mij in het licht van de liefde
door de kier van elke deur zoek ik jouw blik

als smart ons deel is,
het verdriet onhandelbaar
weet dan dat ik je mis,

in mijn lege handen die niet kunnen aanraken
in mijn lege armen die niet mogen omhelzen
in mijn lege hart dat bloedt om het gemis van nu 

indien die stilte zou kunnen spreken,
ze zou haar liefde uitschreeuwen

© Kay - de stiltemaandag 20 maart 2017

... intens ...
waar mijn gedachten halt hielden
gingen mijn dromen verder
een dag zonder jou 
lijkt niet geleefd

zoals jij je uitrekte de zon tegemoet
in 't blauwe water verfrissing zocht
je laafde aan de morgendauw
bloemen wenste met een blij gemoed

een kloppend hart als voor ons twee
waar liefde is, is het alles sereen
zacht als de wind in mijn haren
kijk ik liefdevol naar al jouw gebaren

ze zijn mijn dagelijkse kost waarvan
ik met volle teugen geniet 
wat een ander niet ziet
heb ik intens beleefd

© Kay - intens*

*